0726.93.11.14
avocatmirelanedelea@gmail.com

Drept Civil

Asigurăm servicii de consultanță juridică, redactare documente, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, în cauze având ca obiect:

  • capacitatea civilă a persoanei fizice (declararea judecătorească a morții, dreptul la viață, la sănătate și la integritate, acte de stare civilă, tutela minorului, curatela);

  • raporturi de familie (încheierea căsătoriei, drepturile și îndatoririle personale ale soților, regimuri matrimoniale, desfacerea căsătoriei, rudenie, autoritate părintească);

  • bunuri (dreptul de proprietate privată și publică, proprietatea comună, partajul, superficia, uzufructul, uzul, abitația, servituțile);

  • cartea funciară (înscrierea și notarea drepturilor tabulare, rectificarea înscrierilor de carte funciară);

  • moștenire și liberalități (moștenirea legală, donația, testamentul, transmisiunea și partajul moștenirii);

  • contracte (încheierea, interpretarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor de: vânzare, schimb, închiriere, mandat, împrumut, rentă viageră, întreținere);

  • răspunderea civilă delictuală și contractuală.

Competente
Va putem ajuta?

Apelati la experienta noastra!

Tel: 0726.93.11.14
Email: avocatmirelanedelea@gmail.com

Contact

Apelati la experienta noastra!

Ne puteti contacta la numarul 0726.93.11.14