0726.93.11.14
avocatmirelanedelea@gmail.com

Dreptul Muncii si pensii

Oferim servicii de consultanță juridică, redactare documente, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, în cauze având ca obiect:

  • negocierea contractelor individuale de muncă;

  • contestații împotriva deciziilor de modificare a contractului individual de muncă, de sancționare disciplinară, concediere individuală și colectivă și deciziilor de imputare;

  • plata drepturilor salariale (salariu, bonusuri, indemnizații, adaosuri, sporuri) restante;

  • răspunderea patrimonială a angajatorului și a salariatului;

  • redactare documente de personal (contract individual de muncă, acte adiționale la contractul individual de muncă, fișă de post, regulament intern, formare profesională, alegere reprezentanți salariați);

  • redactare documente privind procedura de cercetare disciplinară;

  • accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale;

  • contestații decizii de pensionare.

Competente
Va putem ajuta?

Apelati la experienta noastra!

Tel: 0726.93.11.14
Email: avocatmirelanedelea@gmail.com

Contact

Apelati la experienta noastra!

Ne puteti contacta la numarul 0726.93.11.14