0726.93.11.14
avocatmirelanedelea@gmail.com

Drept Administrativ si Fiscal

Asigurăm servicii de consultanță juridică, redactare documente, asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice și instanțelor judecătorești, în cauze având ca obiect:

  • plângeri prealabile în baza Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

  • contestații împotriva deciziilor de modificare a raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici și a deciziilor de sancționare disciplinară;

  • contestații împotriva proceselor-verbale de contravenție;

  • contestații împotriva deciziilor A.N.A.F. de atragere a răspunderii organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență.

Competente
Va putem ajuta?

Apelati la experienta noastra!

Tel: 0726.93.11.14
Email: avocatmirelanedelea@gmail.com

Contact

Apelati la experienta noastra!

Ne puteti contacta la numarul 0726.93.11.14