Republicată în temeiul dispozițiilor art. V din Legea nr. 232/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 5 decembrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 156/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 4 august 2000 și a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 5 mai 2009.

Textul integral al legii poate fi consultat aici.